V kolikor se vam porajajo vprašanja, ali vam bo hipnoza v pomoč, ali pa bi vam utegnila škoditi, se posvetujte z vašim zdravnikom.

Zanimiva reakc