• anoreksija
  • odvajanje od antidepresivov
  • obvladovanje astme
  • biti manj kritični
  • večja potrpežljivost
  • rojstnodnevna otožnost
  • prevzemanje odgovornosti
  • sproščeno