Seanse regresije v pretekla življenja se snemajo. Globina hipnoze in potreben umik vaše Zavesti lahko povzročita tako imenovan somnambulizem ali mesečnost, kar je popolnoma naraven pojav, ko prenehate delovati izključno na zavestni ravni.

Znatno amnezijo ali pomanjkanje spomina doživi le zelo malo ljudi. Običajno tisti posamezniki, ki lahko globoka stanja dosegajo povsem samodejno.

Ker pa ste med regresijo v zelo sproščenem stanju, mi včasih utegnete povedati le toliko, da zadovoljite moja vprašanja, saj z govorjenjem enostavno ne želite prekinjati vaše globoke sproščenosti. Med poslušanjem posnetka se lahko pozneje spomnite še kakšnega dogodka, ki ste ga izkusili, a ga niste delili z menoj.

Običajno se dotaknemo številnih informacij, ki bodo mogoče tudi izven vašega običajnega polja pozornosti. Enako, kot bi v zavestnem budnem stanju z nekom imeli dolg pogovor – po vsej verjetnosti se čez nekaj dni ne boste spomnili vseh podrobnosti tega pogovora. Posnetek vam torej služi kot natančno zabeleženo poročilo o tem, kaj vse se vam je dogajalo in kaj vse ste izkusili.