nizka samozavest

Nizka samozavest

Samozavest je stanje duha. Ko ste samozavestni, se sprejemate in verjamete v vaše sposobnosti. Če pa je vaša samozavest nizka, utegnete biti napeti, pod stresom, tesnobni in na koncu nesrečni.

Nizka samozavest je nekaj, s čimer se srečujejo mnogi.

Pogosto ima za vzrok strah pred neznanim, nizko samopodobo in bojazen pred mnenji drugih.

Zmanjšana samozavest vam je tako lahko velika ovira na poti osebnega in poklicnega razvoja.

Nizka samozavest in hipnoza

Ste kdaj srečali koga, ki se kljub pohvalam in odobravanju bori s pomanjkanjem samozavesti? Ali pa mogoče nekoga, ki zase misli da je izjemen v svojem delu, čeprav mu vsi ostali pravijo drugače?

To je zato, ker vaša Podzavest ohranja niz prepričanj o vas samih, ne glede na zunanje dejavnike. Tako se bo pevec, ki globoko v svoji Podzavesti verjame, da ima grozen glas, po vsej verjetnosti izogibal nastopom, pa čeprav vsi hvalijo njegov glas.

Kako torej premagati ta globoko zakoreninjena prepričanja? Smiselno jih je odstraniti na mestu, kjer se nahajajo – v vaši Podzavesti.

Hipnoterapija omogoča neposredni dostop do vaše Podzavesti. S pomočjo vam prilagojenih sugestij (namigov) se tako na samem izvoru vaša stara prepričanja nadomestijo z novimi, ustreznejšimi. Te sugestije so v splošnem zelo pozitivne in vedno v sedanjem času.

Primer: Namesto »Nič več ne dvomiš vase«, raje uporabimo sugestijo »V vsem, kar počneš, si zelo samozavesten/a in suveren/a«. To pa zato, ker vaša Podzavest vedno deluje v sedanjosti in v trdilnemu načinu (nikalnic ne pozna).

Rezerviraj termin

Nizka samozavest – kako poteka srečanje?

V uvodnem delu se pogovorimo o vaših ciljih, kaj želite s hipnoterapijo doseči. O tem, kaj nizka samozavest v resnici je. Malce se ozremo v vašo preteklost in poskušamo določiti izvor in sprožilce vašega počutja. Izvedeli boste, kako hipnoterapija za izboljšanje vaše samozavesti poteka. Vedno se trudimo kar najizčrpneje razložiti terapijo in njen potek. Če pa obstaja še kaj, kar vam ni najbolj jasno, vsekakor vprašajte.

Na začetku hipnoterapije boste vodeni v stanje globoke sproščenosti. Ves čas se boste zavedali, kaj se dogaja – to stanje ni spanje.

Za več informacij pokličite na:
031 654 110

Za več informacij pokličite na:
031 654 110

V doseženem stanju hipnoze se bo začela komunikacija z vašo Podzavestjo. S pomočjo vprašanj in sugestivnih trditev bomo zamajali tista vaša omejujoča prepričanja, ki vam ne ustrezajo več.

Uporabljene sugestivne trditve so vedno prilagojene osebno vam in vašim okoliščinam.

Če vaša Podzavest verjame v vašo samozavest, se novo obnašanje prenese na vašo zavestno raven. Posledično se spremenijo vaši miselni vzorci in vzorci obnašanja. Vaša samozavest se izboljša.

Kaj se zgodi po terapiji?

Število obiskov, da bi se vaša nizka samozavest odpravila, je odvisno od vas in vaših okoliščin. V večini primerov je za odpravo te težave potrebnih 3 – 4 obiskov. Zmanjšana samozavest in proces njene odprave zahteva od vas popolno predanost. Tako ob koncu vsake terapije prejmete zvočni posnetek, ki ga boste poslušali doma in na ta način ponavljali potrebne sugestije.

Prej, kot boste vašo Podzavest prepričali v vašo samozavest, prej se bo to začelo odražati v vašem življenju.

Ko bo vaš cilj enkrat dosežen, pa se boste za konec naučili še nekatere tehnike samohipnoze s tega področja. Tako boste s poslušanjem posnetih hipnoterapij in samohipnozo lahko sami nadaljevali z izboljšanjem vaše samozavesti.

Nizka samozavest – bo hipnoza spremenila mojo osebnost?

Moč hipnoterapije je v dostopu do vaše Podzavesti in pokazati na tiste lastnosti, ki jih že imate. Hipnoterapija ne more dodajati novih osebnostnih lastnosti, zato se tudi vaša osebnost ne more spremeniti.

Vsakdo se rodi z vero vase. Nizka samozavest nastane pozneje. Je naučena. Hipnoterapija vam pomaga od-učiti se naučenih prepričanj. Vaša nizka samozavest slabi, na površje pa zopet prihaja tista vera vase, s katero ste se rodili.

Se nizka samozavest in nizka samopodoba med seboj razlikujeta?

Nizka samozavest in nizka samopodoba sta običajno med seboj povezani, ni pa to ena in ista stvar. Samozavest govori o tem, kako čutite, se sprejemate in verjamete v vaše sposobnosti. Samopodoba pa govori o zaznavanju samega sebe – kaj čutite do sebe, o sebi, koliko se cenite.

Na tiste z nizko samopodobo običajno vpliva tudi njihova nizka samozavest. Sicer so lahko ljudje z nizko samopodobo na določenih področjih zelo samozavestni, ljudje z visoko samopodobo pa po drugi strani na določenih področjih utegnejo biti popolnoma ne-samozavestni.

Samozavest ne pomeni, da boste določene naloge opravljali popolno. Imeti samozavest pomeni, da boste pripravljeni reševati morebitne napake, ko in če se bodo pojavile.

Nizka samozavest vpliva na kakovost vašega življenja. Dve ključni področji sta poklic in odnosi:

  • Poklic: nizka samozavest na delu vam znatno otežuje izraziti vaše mnenje in preizkusiti se na novih področjih. Otežuje vaše napredovanje in zadržuje vaš razvoj. Izgradnja samozavesti vam omogoča doseči vaš polni potencial, izraziti svoje mnenje
  • Odnosi: nizka samozavest pogosto vpliva na vaš partnerski odnos, odnos z družino, prijatelji. Utegne vas ovirati pri vaših socialnih stikih, lahko vas pripelje v osamo. Izgradnja samozavesti na tem področju tako ugodno vpliva na vaše družabno življenje.

Če mislite, da vas vaša nizka samozavest ovira na vaši poti, je hipnoterapija varna in učinkovita rešitev za vašo težavo.

Rezervacija termina

    Dovolim, da uporabite moje podatke za namen priprave ponudbe, pogodbe in komunikacijo poslovnega sodelovanja.

    Pogoje poslovanja si preberite tukaj.