Možgansko valovanje in hipnoza

Človeški možgani proizvajajo električno delovanje, ki ga merimo kot možgansko valovanje. Elektro-encefalogram (EEG) je naprava, ki meri možgansko valovanje in frekvence, poznane kot cikli na sekundo ali Hertzi.

Spodnja tabela prikazuje 4 različna stanja možganskega valovanja in kako so ta povezana s hipnozo, Zavestjo in Podzavestjo.

valovanjestopnje zavedanjafrekvenca
Betabudno zavestno stanje, pozornost14-30 Hz
Alfasanjarjenje, ustvarjalnost, sproščenost, zaprte oči8-13 Hz
Tetasanjanje, hipnoza, meditacija, Podzavest, športnik »v fokusu«4-7 Hz
DeltaNezavest, spanje, globok spanec0,5-6 Hz

Beta možgansko valovanje

V zavestnem budnem stanju vaši možgani delujejo v beta stanju, z valovanjem med 14 in 30 Hz. Ste popolnoma budni in pozorni. V tem stanju prevladuje vaša Zavest.

V beta stanju se nahajate med uvodnim pogovorom na začetku hipnoterapije.

Alfa možgansko valovanje

Ko se sprostite, zaprete oči ali sanjarite, se nahajate v alfa stanju. Na tej stopnji možganskega valovanja se počutite navdihnjene, vaša ustvarjalnost je na vrhuncu. Ko si s pomočjo vaše ustvarjalnosti ustvarjate določene predstave ali nekaj vizualizirate, se prav tako nahajate v alfa stanju. Takrat se vaš Zavestni um začenja umikati, v ospredje prihaja vaš Podzavestni um.

Alfa stanje možganskega valovanja se pojavi, ko dosežete rahlo hipnotično stanje. Vaša Podzavest ni zmožna razlikovati med izmišljenim in resničnim – preprosto naredi, kar ji je naročeno, pokazano ali predstavljeno, vse dokler to ne postane vaša nova navada. Ravno zato imajo hipnotične sugestije v alfa stanju takšno izjemno moč.

Teta možgansko valovanje

Ko sanjate, meditirate, ste v globoki hipnozi, ali pa kot športnik v »fokusu«, se nahajate v teta stanju možganskega valovanja. Tja vas zlahka ponesejo kakršni koli ponavljajoči se gibi ali zvoki. V teta stanju se nahaja ves vaš podzavestni potencial, kjer popolnoma prevladuje vaša Podzavest.

V teta stanju se nahajate med regresijo, ko ste v stanju globoke hipnoze, saj vam to stanje omogoča dostop do vaših preteklih izkušenj in čustev.

V teta stanju poleg regresije lahko izkusite tudi tako imenovano hipnotično anestezijo. Pri hipnotični anesteziji ste tako zelo sproščeni, da se pri manjših kirurških posegih sicer zavedate dogajanja, ne občutite pa same bolečine. Hipnotična anestezija se pogosto uporablja med porodom, zobozdravniških in ostalih manjših kirurških posegih. Na tak način ne občutite bolečine, ki jo prinaša poseg, prav tako pa ni nobenih neželenih zapletov, ki jih s seboj utegne prinesti prava anestezija.

Delta možgansko valovanje

Ko zaspite in ste v nezavednem stanju, se nahajate v delta stanju možganskega valovanja. To je stanje zavesti, kjer se zaradi spanja ne spomnite ničesar in sčasoma potonete še globlje v stanje popolnega nezavednosti.

V delta stanje med hipnozo zdrsnete v primeru, da zaspite. Večina ljudi med hipnozo ne zaspi, saj bi bilo to v nasprotju s samo definicijo hipnoze – usmerjena pozornost v stanju globoke sproščenosti. Če pa med hipnozo vseeno zaspite, potem kljub globoki sproščenosti izgubite vašo pozornost. A se običajno po nekaj trenutkih zopet zbudite in vrnete v teta stanje, kjer lahko ponovno usmerite svojo pozornost na dogajanje.

Vaši možgani imajo sposobnost delovanja v več stanjih možganskega valovanja hkrati. Za primer, ko vstopate v alfa stanje, se lahko še vedno nahajate v beta stanju. V enem trenutku ste lahko popolnoma budni, nato pa na enkrat začutite globoko sproščenost in zaprete oči, vse v nekaj sekundah. Lahko pa recimo sanjate (teta stanje), se popolnoma zbudite (beta stanje), že v naslednjem trenutku pa potonete nazaj v še globlje teta stanje, kot prej.

Razumevanje osnov možganskega valovanja vam omogoča razumevanje stanja hipnoze skozi delovanje vaših možganov. Med hipnozo tako vstopate v alfa in teta stanje možganskega valovanja in pri vsaki naslednji hipnoterapiji se vam stanje hipnoze samodejno poglablja. Zato pri hipnozi velja poznan rek, da vaja dela mojstra.

Če med hipnoterapijo slučajno zaspite, se nahajate v delta stanju in stanje hipnoze zapustite. Takrat se nahajate v nezavednem stanju, kar pomeni, da sugestije ne morejo dostopati do vaše Podzavesti. Hipnotične sugestije pa prav tako ne morejo dostopati do vaše Podzavesti na nasprotnem polu možganskega valovanja. V beta stanju ima namreč popolno prevlado nad dogajanjem vaša Zavest s svojimi filtri, kot so prepričanja, vrednote, etika in preteklo pogojevanje.

Rezervacija termina

Dovolim, da uporabite moje podatke za namen priprave ponudbe, pogodbe in komunikacijo poslovnega sodelovanja.

Pogoje poslovanja si preberite tukaj.